Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

/

26. října 2023

Jaké jsou nejdůležitější potvrzené hodnotící faktory vyhledávače Google

Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu
Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu
Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu
Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu
Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu
Barevné logo Google na černém pozadí s texturou ohýbaného plechu

Dominik Voženílek

SEO specialista

Google je beze sporu nejpoužívanějším internetovým vyhledávačem na světě. S více než 8,5 miliardami vyhledávání každý den zcela dominuje na poli vyhledávačů. Více než 90 % všech online vyhledávání je prováděno právě prostřednictvím vyhledávače Google. Otázka však zní: Podle čeho Google řadí jednotlivé výsledky vyhledávání?

Co jsou hodnotící faktory vyhledávače Google?

Hodnotící faktory vyhledávače Google jsou kritéria, která Google používá při posuzování kvality a relevance jednotlivých webových stránek s cílem určit jejich pozici na stránce výsledků vyhledávání (v SERPu)

Jednoduše řečeno - tyto faktory určují, jak vysoko se konkrétní webová stránka objeví ve výsledcích vyhledávání. Cílem je poskytnout uživatelům co nejpřesnější a nejrelevantnější výsledek s ohledem jejich dotazy. 

Aktualizace Google algoritmů

Je důležité poznamenat, že Google své hodnotící algoritmy pravidelně aktualizuje s cílem zlepšení kvality a relevance výsledků vyhledávání. 

Pro majitele webů a e-shopů je proto nezbytně nutné neustále vylepšovat své stránky tak, aby byly v souladu s nejnovějšími aktualizacemi a změnami algoritmů vyhledávačů. 

Kolik hodnotících faktorů Google má?

Ačkoli Google nikdy neposkytl žádný oficiální kompletní seznam jednotlivých hodnotících faktorů, odhaduje se, že existuje více než 200 faktorů, které určují, jak Google řadí jednotlivé webové stránky v SERPu.

Přesný počet a váhy jednotlivých faktorů jsou tajemstvím společnosti Google. V průběhu času se počet hodnotících signálů mění, stejně tak i jejich důležitost vzhledem k hodnocení stránek.

Jaké jsou nejdůležitější hodnotící faktory vyhledávače Google?

Ačkoli Google nikdy nezveřejnil úplný seznam svých hodnotících faktorů, některé z nich již byly oficiálně potvrzeny

O které z nich se jedná a na které je tedy třeba se zaměřit? Pojďme se na to společně podívat. 

Potvrzené hodnotící faktory

Hodnotící faktory, které jsou uvedeny níže, byly společností Google (nebo někým, kdo v Google pracuje) potvrzeny jako pravdivé. Víme tak, že v jisté míře rozhodně ovlivňují výsledky vyhledávání.

Obsah

Možná jste už slyšeli rčení: "Obsah je král." Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že v případě hodnotících faktorů Google má kvalita obsahu rozhodně velký vliv.

Je zcela zřejmé, že obsah se používá jako další hodnotící signál. Kvalita a relevance obsahu, včetně toho, jak přímo odpovídá na vyhledávací dotaz uživatele, má zásadní význam pro pořadí výsledků v SERPu

🔗 Zdroj: English Google Webmaster Central office-hours from August 7, 2020

TIP: Kvalitní a relevantní obsah je základem jakékoli SEO strategie. Obsah tvořte tak, aby byl originální, poskytoval přidanou hodnotu uživatelům a aby obsahoval relevantní klíčová slova vzhledem k dotazu uživatele. 

Splnění “search intentu” a relevance 

Dalším klíčovým faktorem hodnocení výsledků vyhledávání na Google je, jak dobře váš obsah odpovídá tzv. “search intentu”, tj. záměru vyhledávání. Záměr vyhledávání jednoduše popisuje, čeho se uživatel snaží vyhledáváním dosáhnout.

Záměr vyhledávání vám také může poskytnout cenné informace o tom, v jaké fázi nákupního procesu se uživatelé právě nachází. Chce se uživatel naučit, jak provést nějaký úkol a hledá video s návodem? Hledá informace, aby lépe porozuměl danému tématu? Nebo už je v závěrečné fázi nákupního procesu a je připraven k nákupu?

🔗 Zdroj: How results are automatically generated

TIP: K tomu, aby Google pochopil, jaký je uživatelův záměr, používá složité algoritmy. Pokud se chcete umisťovat na předních pozicích výsledků vyhledávání, musíte tomu porozumět i vy. Jak? Inspirací vám mohou být například výsledky na prvních pozicích. Umisťují se vaši konkurenti na dané klíčové slovo s blogovým článkem? Pravděpodobně se jedná o informační dotaz. Umisťují se s produktovou kategorií či konkrétním produktem? Zřejmě se bude jednat o dotaz transkační

Například většina TOP organických výsledků pro klíčové slovo "seo" jsou blogové články o tom, co to je SEO a jak může pomoci při podnikání. To naznačuje, že uživatelé jsou v režimu vyhledávání / získávání informací

Aktuálnost

Aktuálnost obsahu je hodnotící faktor přímo závislý na dotazu. Hraje důležitou roli zejména u dotazů, které vyžadují aktuální výsledky vyhledávání (například “nejlepší filmy roku 2023”). Zatímco výsledky pro dotaz typu “jak složit rubikovu kostku” mohou být klidně i několik let staré.  

🔗 Zdroj: How results are automatically generated

TIP: Pokud je pro vaše klíčová slova důležitá aktuálnost, nezapomeňte obsah pravidelně aktualizovat nebo na toto téma publikovat zcela nový (aktuální) content.

Meta titulky

Bylo potvrzeno, že také optimalizované meta titulky korelují se zlepšeným hodnocením ve výsledcích vyhledávání. Zároveň je nutné dodat, že samotné meta titulky nejsou zdaleka tak důležitým a rozhodujícím faktorem jako například kvalita a relevance zbývajícího obsahu stránky.

🔗 Zdroj: English Google Webmaster Central office-hours hangout

Nadpisy

H1 (a H2) nadpisy jsou dalším podstatným faktorem hodnocení výsledků vyhledávání. Nadpisy pomáhají Googlu lépe a snadněji porozumět obsahu stránky.

🔗 Zdroj: English Google Webmaster Central office-hours from August 7, 2020

TIP: Do nadpisů implementujte hledaná a relevantní klíčová slova

Anchor texty

Společnost Google potvrdila, že při řazení výsledků vyhledávání přihlíží také k výstižnosti anchor textů (příklad: využití anchor textu "Nejdůležitější hodnotící faktory na Google" místo "klikněte zde"). 

Důvodem je, že vyhledávač daleko lépe pochopí, co se na odkazované stránce nachází, což může vést k lepšímu umístění dané stránky ve výsledcích vyhledávání.

Nejedná se o nejsilnější hodnotící faktor, ale přesto může pomoci.

🔗 Zdroj: Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide

Historie domény

Historie domény je dalším potvrzeným signálem pro hodnocení výsledků vyhledávání. Důvěryhodné a autoritativní domény mají tendenci se umisťovat výše ve výsledcích vyhledávání.

🔗 Zdroj: English Google Webmaster Central office-hours hangout

Zabezpečení webu (HTTPS)

Dalším klíčovým faktorem pro hodnocení výsledků na Google je také zabezpečení webu. Jedním z požadavků je zajistit, aby web používal protokol HTTPS, který šifruje data mezi webem a prohlížečem uživatele. 

Společnost Google už v roce 2014 potvrdila, že protokol HTTPS skutečně je hodnotícím signálem. HTTPS zvyšuje bezpečnost návštěvníků vašich webových stránek

🔗 Zdroj: HTTPS as a ranking signal

TIP: To, že některý web nepoužívá protokol HTTPS poznáte tak, že se v prohlížeči zobrazí upozornění "Nezabezpečeno".

Core Web Vitals

Core Web Vitals se používají k měření uživatelské zkušenosti, rychlosti načítání, interakcí uživatele s webem a vizuální stability stránky.

V roce 2021 bylo potvrzeno, že Core Web Vitals jsou jedním z hodnotících signálů vyhledávače Google.

🔗 Zdroj: Timing for bringing page experience to Google Search

Rychlost načítání

Rychlost načítání stránky je hodnotícím faktorem pro počítače od roku 2010 a pro mobilní zařízení od roku 2018. Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů

Kromě toho, že rychlé načítání stránek může pomoci k lepším pozicím v SERPu, tak má také přímý vliv na uživatelský zážitek.

Cílem není zrychlit dobu načítání o milisekundy. Jde spíše o to, splnit doporučované hodnoty doby načítání stránky.

🔗 Zdroj: Speed is now a landing page factor for Google Search and Ads

TIP: Otestujte si rychlost načítání a výkon vašich stránek na různých zařízeních pomocí nástroje PageSpeed Insights, který je přímo od společnosti Google a navíc zcela zdarma. 

Přívětivost pro mobilní zařízení

Jelikož stále více lidí používá k procházení internetu svá mobilní zařízení, Google vyžaduje, aby weby byly přizpůsobeny a optimalizovány kromě desktopu také právě pro mobily.

Přívětivost pro mobilní zařízení je od roku 2015 jedním z potvrzených hodnotících signálů a v průběhu času se váha (důležitost) tohoto faktoru neustále zvyšuje.

🔗 Zdroj: Continuing to make the web more mobile friendly

💡 Zajímavost: Víte, že téměř 53 % vyhledávání v České republice je prováděno prostřednictvím mobilních zařízení?

Graf zobrazjící podíl mobilních zařízení, desktopů a tabletů v ČR

🔗 Zdroj: Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Czech Republic

Poloha uživatele

Google při určování výsledků vyhledávání v SERPu zohledňuje také vzdálenost / polohu uživatele ve vztahu k adrese firmy. Google bere polohu uživatele v potaz zejména v lokálním vyhledávání.

🔗 Zdroj: How to improve your local ranking on Google

TIP: Pro zlepšení výkonu v místním vyhledávání použijte firemní profil Google (Google My Business). Vytvoření profilu je zcela zdarma. Do profilu doplňte a průběžně aktualizujte důležité informace o vaší firmě. Ujistěte se, že všechny údaje (např. adresa, telefonní číslo, otevírací doba, atd.) jsou jsou aktuální a přesné. 

Zpětné odkazy

Počet a kvalita zpětných odkazů jsou dalším klíčovým faktorem, který Google bere v úvahu při hodnocení důvěryhodnosti a autority webu. V roce 2016 Andrey Lipattsev ze společnosti Google potvrdil, že jsou jedním z nejsilnějších hodnotících signálů Google.

Zpětné odkazy si lze jednoduše představit jako “hlasy důvěry”, které potvrzují kvalitu, důvěryhodnost a autoritu stránky, na kterou odkaz směřuje. 

Algoritmus od Google, který hodnotí kvalitu a počet zpětných odkazů se nazývá PageRank. První verze algoritmu byla vydána již v roce 1998. Zjistěte více v našem blogovém článku o historii vyhledávání na internetu.

🔗 Zdroj: Jak se automaticky generují výsledky

💡 Zajímavost: Zpětné odkazy byly původně vytvořeny podle vzoru citací v akademických a vědeckých publikacích.

TIP: Nezapomeňte na indexaci vašeho webu. Neindexované stránky se ve výsledcích vyhledávání nikdy nezobrazí. Připravili jsme pro vás blogový článek o tom, jak vyhledávače vytvářejí své indexy, ve kterém najdete několik praktických tipů pro rychlou indexaci.

Závěr

Porozumění hodnotícím faktorům vyhledávače Google je zcela zásadní pro zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání, růstu organické návštěvnosti a v konečném důsledku zvýšení tržeb.

Oficiální výčet s přesnou a úplnou definicí všech jednotlivých hodnotících faktorů Google nikdy nezveřejnil. Nicméně alespoň některé z nich oficiálně již byly v minulosti potvrzeny. Je tak jisté, že v určité míře ovlivňují řazení výsledků vyhledávání.

Co si z toho odnést? Tvořte originální a užitečný obsah pro svou cílovou skupinu, budujte kvalitní odkazové portfolio, pracujte na vylepšení uživatelské zkušenosti a zajistěte, aby váš web byl přívětivý a responzivní pro mobilní zařízení

Na závěr je důležité dodat, že Google své hodnotící algoritmy pravidelně aktualizuje a je jisté, že hodnotící faktory se budou v budoucnu měnit

Je proto nezbytně nutné svůj web neustále vylepšovat tak, aby byl v souladu s nejnovějšími aktualizacemi a změnami algoritmů vyhledávačů. 

Zjistěte co je to SEO a proč je pro váš web důležité v našem dalším blogovém článku.

Zaujal vás obsah článku? Našli jste v něm něco, co byste využili i v rámci svého projektu? Pojďme se o tom společně pobavit!

Zaujal vás obsah článku? Našli jste v něm něco, co byste využili i v rámci svého projektu? Pojďme se o tom společně pobavit a třeba najdeme společnou

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná