Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

/

7. prosince 2023

Link building: od procesu k praxi se Zdeňkem Dvořákem

Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu
Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu
Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu
Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu
Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu
Kovový řetěz znázorňující proces link buildingu

Dominik Voženílek

SEO specialista

SEO, jehož součástí je také obor link buildingu, jsou extrémně rychle se vyvíjející oblasti, které vyžadují neustálé a kontinuální vzdělávání. Toho si jsme naprosto vědomi. Zároveň je naším cílem poskytovat klientům servis té nejvyšší úrovně. Proto jsme se zúčastnili celodenního online školení na téma link building pod taktovkou Zdeňka Dvořáka. Zdeněk aka Linki je zkušený link builder, SEO konzultant, bloger a speaker. V rámci celodenního školení Linki do účastníků “nalil” vše, co se za jeho 13+ leté praxe v oboru sám naučil. Rozhodli jsme se, že se s vámi o důležité a praktické informace podělíme. Věříme, že vám pomohou získávat více kvalitních a relevantních zpětných odkazů.

Co vám kvalitní a strategický pojatý link building přinese? 

Na úvod považujeme za vhodné stručně popsat, proč by vás zpětné odkazy vůbec měli zajímat. 

Zpětné odkazy si můžete představit jako volební hlasy. V momentě, kdy na vaši stránku odkazují jiné weby, signalizuje to Googlu (a jiným vyhledávačům), že vaše stránka je důvěryhodná a autoritativní. Velmi zjednodušeně řečeno, čím více kvalitních a relevantních zpětných odkazů určitá stránka získá, tím má větší tendenci se v organických výsledcích vyhledávání umisťovat na lepších pozicích

Je důležité zmínit, že to, aby se určitá stránka umístila na první pozici v organických výsledcích vyhledávání na Google, nestačí pouze získávání backlinků. A to z jednoduchého důvodu - odkazy nejsou jediným hodnotícím signálem, který Google používá (ve skutečnosti jich je přes 200). Stále se však jedná o velmi silný faktor, který má přímý vliv hodnocení. 

TIP: O nejdůležitějších potvrzených hodnotících faktorech vyhledávače Google jsme pro vás připravili samostatný blogový článek.

Stále se ptáte, proč byste měli zpětné odkazy řešit v rámci SEO? Ve zkratce řečeno:


 • vliv na organické výsledky hodnocení,

 • zvýšení návštěvnosti,

 • zvýšení povědomí o značce (brand awareness).

December 2022 Link Spam Update 

Ještě do nedávna byl v rámci link buildingu kladen důraz na umisťování zpětných odkazů do “dobrých” klíčových slov a “dobrých” částí článku. To se však od prosince 2022 změnilo.

Google totiž v prosinci 2022 provedl významnou aktualizaci svých algoritmů, které se zaměřují na detekci tzv. spamových odkazů a webů, které používají pochybné techniky pro získávání backlinků za účelem manipulace hodnocení výsledků vyhledávání. Takové spamové odkazy mají v drtivé většině případů naprosto mizivou kvalitu i relevanci.

Cílem December 2022 Link Spam Update bylo vylepšení detekce takových odkazů a jejich následná neutralizace. Google přímo použil slova jako „neutralizovat“ a “vynulovat” hodnotu předávanou prostřednictvím těchto spamových odkazů. Jinými slovy, nutně to neznamená „penalizovat“, místo toho spíše ignorovat či zkrátka nepočítat. 

V praxi to znamenalo, že spuštění tohoto updatu ovlivnilo hodnocení výsledků vyhledávání v tom smyslu, že hodnota, kterou tyto nepřirozené odkazy dříve přenášely byla od té doby vynulována a de facto ztracena

SpamBrain 

SpamBrain je systém založený na umělé inteligenci, který slouží k odhalování a prevenci odkazového spamu a manipulací se zpětnými odkazy.

Pokud SpamBrain identifikuje odkaz, který považuje za nepřirozený, vynuluje jeho efekt. Jinými slovy přestane mít vliv na hodnocení stránek, kterým do té doby mohl pomáhat

🔗 Zdroje:

Odkazové vzory 

Jakékoli odkazy, jejichž cílem je manipulace pozic ve výsledcích vyhledávání, mohou být považovány za odkazový spam. 

Spamové a nepřirozené odkazy mají určité, opakující se podobnostní rysy a při jejich získávání vznikají velmi často tzv. patterny. Tyto patterny dokáže Google, díky svým systémům jako např. SpamBrain, stále lépe a efektivněji odhalit. 

Zrevidujte si proto metody, jakými zpětné odkazy získáváte a upřímně si odpovězte na následující otázky


 1. Získáváte backlinky z často se opakujících anchor textů? 


 2. Získáváte opakovaně odkazy, směřující na stejné vstupní stránky? 


 3. Získáváte opakovaně stejný počet odkazů z určitého typu obsahu (např. článků)?


 4. Jsou vaše odkazy opakovaně v textu na podobném místě? 


 5. Získáváte zpětné odkazy nárazově?


 6. Jsou články, ze kterých odkazy získáváte označeny jako komerční sdělení?


 7. Převažují u vás některé metody získávání odkazů? (např. editace už existujícího obsahu pouhým vložením odkazu)?


🔗 Zdroj: https://linki.cz/link-spam-december/


Myšlenková mapa zobrazující odkazové vzory při link buildngu

🔗 Zdroj obrázku: https://linki.cz/link-spam-december/

Odkazové taktiky 

Vzhledem k historickým i nepochybně se blížícím link spam updatům je nezbytné nastavit link building strategii tak, aby se předešlo potenciálně negativním dopadům těchto aktualizací. Cílem je předcházet vzniku možných patternů / odkazových vzorů. Z těchto důvodů je nutné, aby se LB strategie skládala z množství rozdílných taktik získávání zpětných odkazů. 

Ukázka možných odkazových taktik:

Monitoring neodkazujících zmínek brandu, služby či produktu

Spočívá v monitoringu vypublikovaného obsahu. V momentě, kdy identifikujeme obsah, v němž se objeví vytipovaná klíčová slova (např. brand, nabízená služba či produkt), tak oslovíme autora obsahu s žádostí o umístění odkazu na námi vybranou relevantní stránku.

Broken link building

Broken link building (získávání “rozbitých” odkazů konkurence) spočívá v monitoringu odkazů, které odkazují na cílové stránky konkurentů se status kódem 404. Autory obsahu, kteří na takto chybové stránky odkazují, oslovíme s žádostí o změnu cílové stránky odkazu na relevantní stránku našeho webu.

Link reklamace

Tato taktika spočívá v monitoringu již nefunkčních (odstraněných) odkazů. Ztráta zpětných odkazů je běžná součást přirozeného vývoje odkazového portfolia webu. Ve chvíli, kdy takový odkaz identifikujeme, kontaktujeme autora obsahu (potažmo LB partnera) s žádostí o zpětné nasazení odstraněného odkazu. 

Odkazy od dodavatelů a odběratelů

Tato metoda spočívá v zisku backlinku od dlouhodobých obchodních partnerů (odkazy ze sekce “naši partneři” / “naši zákazníci” / “dodavatelé”).

Účast v diskuzních fórech a komentování blogových článků

Další možnou a efektivní taktikou je účast v relevantních diskuzích či komentování relevantních blogových článků. Cílem je najít diskuzi či článek na podobné téma a obohatit ostatní uživatele o další informace (např. doporučením na náš blogový článek, ve kterém dané téma rozebíráme více do hloubky, apod.).

Další odkazové taktiky


 • Guest posty


 • Certifikáty a tituly


 • Odznaky kvality


 • Sekce “Napsali o nás”


 • Odkazy z blogu / webu našich zaměstnanců či kolegů


 • Shoptet partneři


 • Portál Na volné noze


 • Akční nabídka na firmy.cz


 • Lokální katalog služeb


 • Poskytnutí darů charitám či neziskovým organizacím

   

 • Účast na offline eventech

Jak poznat web, odkud opravdu chcete odkaz

Při výběru vhodného referenčního webu vám pomůže Linkiho checklist:


 1. Web je v indexu vyhledávačů a nebrání indexaci ani procházení

TIP: Pro rychlou a efektivní kontrolu indexace a možnosti procházení stránky použijte rozšíření do Chrome prohlížeče s názvem NoIndex,NoFollow Meta Tag Checker (https://chrome.google.com/webstore/detail/noindexnofollow-meta-tag/aijcgkcgldkomeddnlpbhdelcpfamklm?hl=en-GB).

Zajímá vás, jak vyhledávače vytvářejí své indexy? Přečtěte si náš blogový článek.


 1. Odkazy z webu jsou ideálně bez atributu nofollow / sponsored / ugc

TIP: Pokud potřebujete rychle zkontrolovat, zda odkaz (ne)obsahuje výše uvedené atributy, použijte rozšíření NoFollow (https://chrome.google.com/webstore/detail/nofollow/dfogidghaigoomjdeacndafapdijmiid?hl=en-GB)


 1. Odkazy z webu jsou ideálně bez přesměrování

TIP: Informace o přesměrování zjistíte pomocí rozšíření Link Redirect Trace  (https://chrome.google.com/webstore/detail/link-redirect-trace/nnpljppamoaalgkieeciijbcccohlpoh?hl=en-GB)


 1. Web je aktualizovaný


 2. Na webu je uveden kontakt 


 3. Web není zaspamovaný


🔗 Zdroj: https://linki.cz/

Jak vypadá ideální odkaz

Stejně tak, jako výběr vhodného odkazujícího webu je důležité nepodcenit ani podobu a vlastnosti samotného odkazu. Níže uvádíme přehled 10 bodů, které by měl zpětný odkaz ideálně splňovat:


 1. Odkaz vede z autoritativního webu, a to z hodnotné tematicky příbuzné stránky.


 2. Odkaz se nachází uvnitř relevantního souvislého textu.


 3. Odkaz směřuje na konkrétní stránku našeho webu.


 4. Odkaz je viditelný a proklikatelný.


 5. Odkaz má potenciál přivádět relevantní zákazníky.


 6. Odkaz vede z indexované / indexovatelné stránky.


 7. Jedná se o přímý, jednosměrný HTML odkaz bez nofollow / ugc / sponsored atributu.


 8. Na odkazující stránce se nenachází příliš moc jiných odkazů.


 9. Případné další odkazy na odkazující stránce směřují na jiné kvalitní a relevantní weby.


 10. Odkaz je trvalý a dlouhodobý.


🔗 Zdroj: https://blog.medio.cz/idealni-odkaz

Závěr

Linkiho školení bylo skutečně nabyté praktickými informacemi a osvědčenými postupy, které se za svých 13+ let aktivního link buildingu naučil. Nebál se ukázat konkrétní taktiky, které u klientů sám aplikuje.

Absolvováním tohoto celodenního kurzu jsme získali řadu nových podnětů pro naši práci. Těšíme se, až nově nabyté poznatky implementujeme do běžné link building praxe.

Zdeňkovo školení doporučujeme všem, kteří se chtějí naučit efektivně získávat kvalitní a relevantní odkazy a zároveň jít v link buildingu takzvaně s dobou.

Zaujal vás obsah článku? Našli jste v něm něco, co byste využili i v rámci svého projektu? Pojďme se o tom společně pobavit!

Zaujal vás obsah článku? Našli jste v něm něco, co byste využili i v rámci svého projektu? Pojďme se o tom společně pobavit a třeba najdeme společnou

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná

konzultace je zdarma & nezávazná