CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

CTR

Poměr počtu kliků a zobrazení

Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa


Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa


Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa


Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa


Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa


Co je to CTR?

CTR (Click-Through Rate) je ukazatel používaný v online marketingu, který měří poměr počtu kliků v porovnání s počtem zobrazení (impresí). Běžně se označuje zkratkou CTR a vyjadřuje se v procentech.

Jak se CTR počítá

Procento CTR se vypočítá vydělením počtu kliknutí počtem zobrazení a vynásobením 100. Vyšší CTR znamená, že reklama vyvolává větší zájem a vede k vyšší návštěvnosti. Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Využití CTR metriky

CTR je užitečné pro vyhodnocování a optimalizaci výkonnosti všech typů online reklam. Marketéři sledují CTR, aby mohli identifikovat dobře fungující reklamy / organické výsledky a klást větší důraz na prvky, které fungují.

Vysoké CTR však samo o sobě nezaručuje úspěch. Důležitými faktory jsou také kvalita vstupní stránky a celkový konverzní trychtýř.

Typické rozsahy CTR

Průměrné CTR se výrazně liší v závislosti na platformě a odvětví. Alespoň přibližné hodnoty jsou však následující:

 • Reklamy ve vyhledávání: 3-4%

 • Reklamy na sociálních sítích: 0,5-2%

 • E-mailový marketing: 2-3 %

Jak zvýšit CTR

Pro zvýšení CTR je naprosto zásadní kontinuální testování a vyhodnocování s využitím např. A-B testů. Mezi způsoby, jak potenciálně zvýšit CTR, patří například:

 • odlišení se od konkurence

 • cílení na relevantní publikum

 • kvalitní a originální kreativa