CASE

CASE

CASE

CASE

CASE

CASE

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

PŘÍPADOVÁ STUDIE

/

ČERVEN 2023

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

Nárůst návštěvnosti
e-shopu o 609 % díky SEO.

MARTIN MATOUŠEK

MARTIN MATOUŠEK

MARTIN MATOUŠEK

MARTIN MATOUŠEK

MARTIN MATOUŠEK

MARTIN MATOUŠEK

růst ziskovosti

+150 %

růst ziskovosti

+150 %

růst ziskovosti

+150 %

růst ziskovosti

+150 %

růst ziskovosti

+150 %

růst ziskovosti

+150 %

růst návštěvnosti

+609 %

růst návštěvnosti

+609 %

růst návštěvnosti

+609 %

růst návštěvnosti

+609 %

růst návštěvnosti

+609 %

růst návštěvnosti

+609 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

NÁKLADy NA PPC

-50 %

V roce 2021 nás oslovila tradiční rodinná firma Dvořák Karlík s potřebou zvýšit organickou návštěvnost a tržby jejich poměrně čerstvě vytvořeného e-shopu.

V roce 2021 nás oslovila tradiční rodinná firma Dvořák Karlík s potřebou zvýšit organickou návštěvnost a tržby jejich poměrně čerstvě vytvořeného e-shopu.

SLUŽBY

SEO

SLUŽBY

SEO

SLUŽBY

SEO

SLUŽBY

SEO

SLUŽBY

SEO

SLUŽBY

SEO

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

PRIMÁRNÍ CÍL

ZVÝŠENÍ ORGANICKÉ NÁVŠTĚVNOSTI

využitý nástroj

využitý nástroj

využitý nástroj

využitý nástroj

využitý nástroj

využitý nástroj

1

1

1

1

1

1

ZAČÍNÁME

ZAČÍNÁME

ZAČÍNÁME

Definice cíle spolupráce

Definice cíle spolupráce

Definice cíle spolupráce

Na začátku spolupráce jsme si společně s klientem stanovili primární cíl, kterým bylo zvýšit relevantní organickou návštěvnost a z té plynoucí tržby. Pro možnost efektivnějšího určení priorit optimalizace jsme si s klientem vydefinovali segmenty, které jsou pro chod byznysu naprosto klíčové a které mají nejvyšší ziskovost.

Na začátku spolupráce jsme si společně s klientem stanovili primární cíl, kterým bylo zvýšit relevantní organickou návštěvnost a z té plynoucí tržby. Pro možnost efektivnějšího určení priorit optimalizace jsme si s klientem vydefinovali segmenty, které jsou pro chod byznysu naprosto klíčové a které mají nejvyšší ziskovost.

Martin Matoušek

HEAD OF SEO

2

KONKURENCE

KONKURENCE

KONKURENCE

Vytyčení primární a sekundární konkurence

Vytyčení primární a sekundární konkurence

Vytyčení primární a sekundární konkurence

Jedním z prvních kroků při spolupráci s jakýmkoliv klientem je vytyčení primární a sekundární konkurence, díky čemuž dokážeme uvést web klienta do kontextu relevantního trhu a odhadnout potenciál pro růst. Pro web Dvorak-Karlik.cz jsme identifikovali primární konkurenci spočívající v Pkvplus.cz, Pipelife.cz či Midas.cz.

Jedním z prvních kroků při spolupráci s jakýmkoliv klientem je vytyčení primární a sekundární konkurence, díky čemuž dokážeme uvést web klienta do kontextu relevantního trhu a odhadnout potenciál pro růst. Pro web Dvorak-Karlik.cz jsme identifikovali primární konkurenci spočívající v Pkvplus.cz, Pipelife.cz či Midas.cz.

Díky vytyčení primární a sekundární konkurence dokážeme web klienta uvést do kontextu relevantního trhu a odhadnout růstový potenciál.

Díky vytyčení primární a sekundární konkurence dokážeme web klienta uvést do kontextu relevantního trhu a odhadnout růstový potenciál.

Vytyčili jsme i sekundární konkurenci, která se na segment vody, topení a plynu orientuje pouze okrajově, avšak vzhledem k jejich síle domény a visibilitě na relevantní výrazy hraje významnou roli. Mezi tuto konkurenci jsme zařadili weby jako dek.cz, hornbach.cz, triker.cz či topenilevne.cz

Vytyčili jsme i sekundární konkurenci, která se na segment vody, topení a plynu orientuje pouze okrajově, avšak vzhledem k jejich síle domény a visibilitě na relevantní výrazy hraje významnou roli. Mezi tuto konkurenci jsme zařadili weby jako dek.cz, hornbach.cz, triker.cz či topenilevne.cz

Cílem bylo zvýšit organickou návštěvnost našeho e-shopu tak, abychom mohli snížit náklady na placenou reklamu. Společně s Pure Online se nám tento cíl podařilo splnit, neboť nám klesly náklady na PPC reklamu zhruba o 50 %, vzrostla celková návštěvnost e-shopu o stovky procent, vzrostly tržby zhruba o 100 % a ziskovost o cca 150 %.

Cílem bylo zvýšit organickou návštěvnost našeho e-shopu tak, abychom mohli snížit náklady na placenou reklamu. Společně s Pure Online se nám tento cíl podařilo splnit, neboť nám klesly náklady na PPC reklamu zhruba o 50 %, vzrostla celková návštěvnost e-shopu o stovky procent, vzrostly tržby zhruba o 100 % a ziskovost o cca 150 %.

Zároveň jsem získal více času na vlastní business, což byl rovněž jeden z cílů. Nyní jsme tam, kde jsme chtěli být – jsme jednička mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy.

Zároveň jsem získal více času na vlastní business, což byl rovněž jeden z cílů. Nyní jsme tam, kde jsme chtěli být – jsme jednička mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy.

ADAM dvořák

ceo, dvorak-karlik.cz

CHCETE VÝSLEDKY?

Pomůžeme i vám!

3

STRATEGIE

STRATEGIE

Nastavení komplexní SEO strategie

Nastavení komplexní SEO strategie

Na základě výstupů z provedené batch analýzy (analýza umožňující porovnání on-page i off-page faktorů s konkuremcí) jsme nastavili dlouhodobou SEO strategii, která se zaměřovala na všechny hlavní pilíře SEO, tj. obsahové, technické i off-page SEO.


Pro obsahové SEO byly naprosto zásadními výstupy dílčí datasety klíčových slov, které jsme vypracovávali pro byznysově prioritní segmenty. Z jednotlivých datasetů jsme následně vytvořili detailní mapy vstupních stránek, ve kterých jsme jasně definovali:

Na základě výstupů z provedené batch analýzy (analýza umožňující porovnání on-page i off-page faktorů s konkuremcí) jsme nastavili dlouhodobou SEO strategii, která se zaměřovala na všechny hlavní pilíře SEO, tj. obsahové, technické i off-page SEO.


Pro obsahové SEO byly naprosto zásadními výstupy dílčí datasety klíčových slov, které jsme vypracovávali pro byznysově prioritní segmenty. Z jednotlivých datasetů jsme následně vytvořili detailní mapy vstupních stránek, ve kterých jsme jasně definovali:

  1. Vstupní stránku (LP)

  2. Typ úpravy (zda se jedná o optimalizaci stávající LP, či je nutné vytvořit novou LP)

  3. Klíčová slova (KW), které doporučujeme na dané LP optimalizovat

  4. Místo optimalizace KW (zda doporučujeme implementovat do meta titulku, H1 nadpisu, či popisu kategorie)

  5. Hledanost KW a její sezónnost

  6. Aktuální pozice KW ve výsledcích vyhledávání

  7. Konkurenčnost KW

Při tvorbě mapy vstupních stránek jsme se rovněž řídili i známým STDC modelem.

Při tvorbě mapy vstupních stránek jsme se rovněž řídili i známým STDC modelem.

SEE

Vzbudit
zájem

THINK

Odpovědět na otázky

DO

Ulehčit
nákup

CARE

Péče o zákazníka

STDC Model

STDC Model

Při tvorbě mapy vstupních stránek jsme se rovněž řídili i známým STDC modelem. Pro výrazy s obsahovým search intentem, spadající do fáze „SEE“ a „CARE“, jsme vytvořili publikační plán pro budování obsahové autority webu.

Při tvorbě mapy vstupních stránek jsme se rovněž řídili i známým STDC modelem. Pro výrazy s obsahovým search intentem, spadající do fáze „SEE“ a „CARE“, jsme vytvořili publikační plán pro budování obsahové autority webu.

Mapa vstupních stránek

Mapa vstupních stránek

mapy vstupních stránek ve finále vyplynulo zadání pro copywritery, kteří dostali obsahovou „kuchařku“, díky které věděli přesně jaké výrazy se mají objevit na které stránce a v jakém části.


Součástí bylo i zadání pro optimalizaci meta dat, do kterých jsme začlenili konkrétní výzvy k akci a konkurenční výhody, kterými jsme se odlišili od konkurence ve výsledcích vyhledávání.


Pro vývojáře z MVS vyplynulo zadání pro tvorbu nových vstupních stránek (typicky pro konkrétní rozměry produktů) a pro klienta informace k zamyšlení, zda nerozšířit sortiment o produkty, které jsou hledané, potencionální zákazníci o ně mají zájem, avšak on je na webu nenabízí.

mapy vstupních stránek ve finále vyplynulo zadání pro copywritery, kteří dostali obsahovou „kuchařku“, díky které věděli přesně jaké výrazy se mají objevit na které stránce a v jakém části.


Součástí bylo i zadání pro optimalizaci meta dat, do kterých jsme začlenili konkrétní výzvy k akci a konkurenční výhody, kterými jsme se odlišili od konkurence ve výsledcích vyhledávání.


Pro vývojáře z MVS vyplynulo zadání pro tvorbu nových vstupních stránek (typicky pro konkrétní rozměry produktů) a pro klienta informace k zamyšlení, zda nerozšířit sortiment o produkty, které jsou hledané, potencionální zákazníci o ně mají zájem, avšak on je na webu nenabízí.

Technické SEO

Technické SEO

Z hlediska technického SEO jsme vypracovali komplexní audit, díky kterému jsme nalezli hned několik příležitostí pro zlepšení.


Na webu se nacházelo několik desítek chybových stránek se stavovým kódem 404, docházelo ke zřetězenému přesměrování, některé přesměrování bylo řešeno dočasným přesměrováním, či v neposlední řadě nedocházelo k indexaci několika byznysově důležitých subkategorií.


Všechny tyto problémy omezovaly výkon webu, a proto je bylo nutné eliminovat a ideálně zamezit jejich vzniku v budoucnu.

Z hlediska technického SEO jsme vypracovali komplexní audit, díky kterému jsme nalezli hned několik příležitostí pro zlepšení.


Na webu se nacházelo několik desítek chybových stránek se stavovým kódem 404, docházelo ke zřetězenému přesměrování, některé přesměrování bylo řešeno dočasným přesměrováním, či v neposlední řadě nedocházelo k indexaci několika byznysově důležitých subkategorií.


Všechny tyto problémy omezovaly výkon webu, a proto je bylo nutné eliminovat a ideálně zamezit jejich vzniku v budoucnu.

Link Building strategie

Link Building strategie

Při nastavení link buildingové strategie a z ní plynoucí budování off-page autority webu jsme se opřeli o link intersect analýzu, díky které jsme identifikovali několik desítek kvalitních a relevantních domén, které odkazovaly na weby konkurentů a na web klienta nikoliv.


Zároveň jsme zapracovali i získávání odkazů s optimalizovanými anchor texty, jejichž hodnotu jsme distribuovali mezi prioritní sekce webu tak, abychom docílili maximální vliv na byznys klienta.

Při nastavení link buildingové strategie a z ní plynoucí budování off-page autority webu jsme se opřeli o link intersect analýzu, díky které jsme identifikovali několik desítek kvalitních a relevantních domén, které odkazovaly na weby konkurentů a na web klienta nikoliv.


Zároveň jsme zapracovali i získávání odkazů s optimalizovanými anchor texty, jejichž hodnotu jsme distribuovali mezi prioritní sekce webu tak, abychom docílili maximální vliv na byznys klienta.

Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov - nárůst o 280 %.

Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov - nárůst o 280 %.

4

VYHODNOCUJEME

VYHODNOCUJEME

Kontinuální vyhodnocování

Kontinuální vyhodnocování

V průběhu spolupráce docházelo ke kontinuálnímu vyhodnocování a revidování priorit v úzké spolupráci s klientem, která společně s exekutivou zmíněné SEO strategie pramenila v kontinuální růst visibility webu Dvořák Karlík. Vyhodnocování probíhalo primárně s využitím Google Search Console, Google Analytics a nástroje Ahrefs, ze kterého jsou čerpána veškerá data pro tuto případovou studii.

V průběhu spolupráce docházelo ke kontinuálnímu vyhodnocování a revidování priorit v úzké spolupráci s klientem, která společně s exekutivou zmíněné SEO strategie pramenila v kontinuální růst visibility webu Dvořák Karlík. Vyhodnocování probíhalo primárně s využitím Google Search Console, Google Analytics a nástroje Ahrefs, ze kterého jsou čerpána veškerá data pro tuto případovou studii.

Na začátku spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazoval na celkem 454 klíčových slov, z čehož bylo celkem:


-       36 KWTOP 3

-       62 KWTOP 4-10

-       64 KWTOP 11-20


Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov (+280 %), z čehož je celkem:


-       231 KWTOP 3 (+541 %)

-       277 KWTOP 4-10 (+346 %)

-       268 KWTOP 11-20 (+318 %)


Za toto období se odhadovaná měsíční organická návštěvnost podařila zvýšit o více jak 4.700 (+609 %) z původních 850 na 5.570 návštěv za měsíc.

Na začátku spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazoval na celkem 454 klíčových slov, z čehož bylo celkem:


-       36 KWTOP 3

-       62 KWTOP 4-10

-       64 KWTOP 11-20


Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov (+280 %), z čehož je celkem:


-       231 KWTOP 3 (+541 %)

-       277 KWTOP 4-10 (+346 %)

-       268 KWTOP 11-20 (+318 %)


Za toto období se odhadovaná měsíční organická návštěvnost podařila zvýšit o více jak 4.700 (+609 %) z původních 850 na 5.570 návštěv za měsíc.

Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov - nárůst o 280 %.

Po cca 2 letech spolupráce se web ve výsledcích vyhledávání zobrazuje na celkem 1.727 klíčových slov - nárůst o 280 %.

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že na začátku spolupráce byl web Dvořák Karlík průměrem mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy.

Díky všem výše uvedeným aktivitám a v kombinaci s kontinuální spoluprací s týmem klienta se nám podařilo vystoupat až na pomyslný vrchol a stát se jedničkou mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy z pohledu organické návštěvnosti na trhu.

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že na začátku spolupráce byl web Dvořák Karlík průměrem mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy.

Díky všem výše uvedeným aktivitám a v kombinaci s kontinuální spoluprací s týmem klienta se nám podařilo vystoupat až na pomyslný vrchol a stát se jedničkou mezi specializovanými e-shopy na odpadní a vodovodní systémy z pohledu organické návštěvnosti na trhu.

Cílem bylo zvýšit organickou návštěvnost našeho e-shopu tak, abychom mohli snížit náklady na placenou reklamu. Společně s Pure Online se nám tento cíl podařilo splnit, neboť nám klesly náklady na PPC reklamu zhruba o 50 %, vzrostla celková návštěvnost e-shopu o stovky procent, vzrostly tržby zhruba o 100 % a ziskovost o cca 150 %.

Cílem bylo zvýšit organickou návštěvnost našeho e-shopu tak, abychom mohli snížit náklady na placenou reklamu. Společně s Pure Online se nám tento cíl podařilo splnit, neboť nám klesly náklady na PPC reklamu zhruba o 50 %, vzrostla celková návštěvnost e-shopu o stovky procent, vzrostly tržby zhruba o 100 % a ziskovost o cca 150 %.

ADAM dvořák

ceo, dvorak-karlik.cz

Chcete také…

Chcete také…

RŮST NÁVŠTĚVNOSTI

RŮST NÁVŠTĚVNOSTI

+609 %

+609 %

RŮST ZISKOVOSTI

RŮST ZISKOVOSTI

+150 %

+150 %

NÁKLADY NA PPC

NÁKLADY NA PPC

-50 %

-50 %